Lead Localization

Typiskt arbetsflödeLead Localization används typiskt inom ramen för arbetsflödet Trajectory och innefattar användning av både obligatoriska och valfria extratillämpningar. Mer information finns i användarhandböckerna för programvara för dessa tillämpningar.

Steg

1.

Starta Lead Localization.

2.

Välj patientdata i Patient Selection.

3.

Valfritt: Fusionera bilduppsättningarna med Image Fusion.

4.

Valfritt: Segmentera strukturer med Anatomical Mapping.

5.

Valfritt: Skapa, modifiera och ta bort fiberbuntar med Fibertracking.

6.

Valfritt: Skapa, modifiera och ta bort objekt med SmartBrush.

7.

Lokalisera och definiera avledningar med Lead Localization.

8.

Spara som en plan och stänga Lead Localization.

Art. nr 60917-70SV

Date of publication: 2018-11-22