Lead Localization

Začíname pracovať so softvérom Lead Localization

Začíname

Skôr než budete môcť začať s úpravou polohy elektródy/trajektórie alebo s vytváraním tvarov 3D, je potrebné aby ste najskôr detegovali elektródy a definovali orientáciu.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19