Lead Localization

Ponuka Data

Používanie ponuky Data

Ak chcete získať prístup k dostupným údajom o pacientovi a inému obsahu (napríklad Objects, TrajectoriesFiber Bundles) alebo zmeniť rozloženia, výberom položky Data otvoríte ponuku Data.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19