Lead Localization

Spôsob odstránenia trajektóriíKrok

1.

Na paneli s nástrojmi alebo v ponuke Data vyberte trajektóriu.

2.

Vyberte položku Delete.

Trajektória sa odstráni.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19