Lead Localization

Voliteľné: Spôsob definovania elektródŠpecifické modely elektród je možné definovať priradením typu modelu a rôznych ďalších parametrov. Na základe týchto parametrov dôjde k vizualizácii príslušného modelu elektródy a danú elektródu bude možné použiť v iných aplikáciách, ktoré preberú tieto informácie.

Krok

1.

Vyberte položku Properties.

2.

Voliteľné: V poli Name upravte názov automaticky priradený elektróde.

3.

Voliteľné: V poli Implant Date upravte automaticky priradený dátum implantácie.

4.

Voliteľné: Zadajte hodnotu do poľa Comment .

5.

Požadované: V poli Type vyberte typ elektródy.

6.

Požadované: V poli Location vyberte umiestnenie, na ktorom sa elektróda nachádza.

7.

Voliteľné: Vyberte odlišnú elektródu a opakujte definíciu elektródy.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19