Lead Localization

Kompatibilita so zdravotníckymi pomôckami a softvérom

Globálne obchodné číslo položky (GTIN)

Softvér Lead Localization 1.0 je označený podľa nomenklatúry GTIN takto: 04056481006884.

Kompatibilný lekársky softvér Brainlab

So systémom je možné inštalovať a používať iba lekársky softvér Brainlab špecifikovaný spoločnosťou Brainlab. Objasnenie týkajúce sa kompatibility s lekárskym softvérom Brainlab vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Kompatibilný softvér od inej spoločnosti ako Brainlab

Softvér Lead Localization 1.0 je kompatibilný s nasledujúcimi systémami:

  • Microsoft Windows Server 2008/2012

  • Microsoft Windows 7

  • Microsoft Windows 8.1

  • Microsoft Windows 10

Podrobné a aktuálne informácie týkajúce sa kompatibilných operačných systémov získate od oddelenia podpory zákazníkov spoločnosti Brainlab.

Softvér iný ako softvér od spoločnosti Brainlab

Upozornenie

Aktualizácie zabezpečenia spoločnosti Microsoft pre systém Windows a aktualizácie ovládačov

Systém Brainlab umožňuje iba inštaláciu bezpečnostných opráv. Neinštalujte servisné balíky a voliteľné aktualizácie. Overte svoje nastavenia, aby ste zabezpečili, že sú aktualizácie stiahnuté a nainštalované správne a vo vhodnom čase. Na platformách Brainlab neaktualizujte ovládače.

Ďalšie informácie o nastaveniach a zoznam aktualizácií zabezpečenia spoločnosti Microsoft blokovaných podporou spoločnosti Brainlab nájdete na webovej lokalite spoločnosti Brainlab.

Adresa: www.brainlab.com/updates

Heslo: WindowsUpdates!89

Skenovanie vírusov a malvér

Spoločnosť Brainlab odporúča ochranu systému pomocou najnovšieho antivírusového softvéru.

Uvedomte si, že niektoré nastavenia softvéru na ochranu pred malvérom (napr. antivírusový skener) môžu negatívne ovplyvniť výkonnosť systému. Ak sa napríklad vykonajú skenovania v reálnom čase a monitoruje sa každý prístup k súborom, potom môže byť načítanie a ukladanie údajov pacientov pomalé. Spoločnosť Brainlab odporúča deaktivovanie skenovaní v reálnom čase a vykonávanie skenovaní vírusov mimo ordinačných hodín.

Varovanie
Varovanie

Ďalšie informácie týkajúce sa týchto otázok vám poskytne podpora spoločnosti Brainlab.

Aktualizácie

Varovanie
Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19