Lead Localization

Ponuka Data: ObjectsObjekty môžu zahŕňať automaticky segmentované alebo nakreslené objekty.

Č.

Komponent

Výber možnosti Color

Charakteristiky objektu:

  • Basis

  • Hodnota v poli Name priradená k objektu

  • Type

  • Comment

Zobrazenie alebo skrytie všetkých objektov (v zobrazení 3D)

Prepínanie objektov 2D/3D (v zobrazení 3D)

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19