Lead Localization

Rozloženie OverviewČ.

Komponent

Zobrazenie 3D: Prepínanie medzi axiálnymi, koronálnymi alebo sagitálnymi zobrazeniami.

  • Zobrazenie Inline: Žltú čiaru hĺbky je možné upraviť. Zmeny sa premietnu do zobrazenia Perpendicular.

  • Zobrazenie Perpendicular.

Výrobok č. 60917-70SK

Date of publication: 2019-06-19