Lead Localization

Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av én eller flere patenter eller patentsøknader som er under behandling. For detaljer se: www.brainlab.com/patent.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved å følge koblingene under:

CE-merke  • CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr (“MDD”).
  • Lead Localization er et produkt i klasse IIb i henhold til reglene som er etablert av MDD.

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning tillater ikke at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn leger.

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16