Lead Localization

ACS-oppsettNår du panorerer visningene, indikeres visningssenteret av et hvitt trådkors. Når du blar i visningene, viser et gult trådkors skjæringspunktet mellom den nåværende banen og rekonstruksjonsplanet.

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16