Lead Localization

Introduksjon til programvareoversikt

Generell informasjon

Lead Localization er utviklet for å hjelpe nevrokirurger med å lokalisere posisjonen til ledninger i medisinske avbildningsdata (f.eks. har disse ledningene blitt implantert for DBS-behandling (dyp hjernestimulering)).

Art. nr. 60917-70NO

Date of publication: 2019-05-16