Lead Localization

El sistema no reconoce el manual solicitado.

Valinnainen: johdinten määrittäminenTietyt johdinmallit voidaan määrittää lisäämällä niihin mallin tyyppi ja muita lisäparametreja. Näiden parametrien perusteella vastaava johdinmalli visualisoidaan, ja johdinta voidaan hyödyntää muissa sovelluksissa, jotka tulkitsevat näitä tietoja.

Toimenpiteet

1.

Valitse Properties.

2.

Valinnainen: muuta johtimelle automaattisesti määritettyä nimeä Name -kentässä.

3.

Valinnainen: muuta automaattisesti määritettyä implantointipäivää Implant Date -kentässä.

4.

Valinnainen: lisää kommentti Comment -kenttään.

5.

Pakollinen: valitse johtimen tyyppi Type -kentästä.

6.

Pakollinen: valitse Location -kentästä johtimen sijainti.

7.

Valinnainen: valitse eri johdin ja toista johtimen määritysvaihe.

Art. nro: 60917-70FI

Date of publication: 2018-09-06