Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Distortion Correction Cranial

Genel Bilgiler

Bazı görüntü modaliteleri örn. sistem kusurları ve görüntüleme sistemindeki gradyen doğrusalsızlıklardan kaynaklanan geometrik bozulmalara duyarlıdır. Sonuç olarak, otomatik füzyon, manuel ayarlama veya ROI füzyonunun uygulanmasından sonra katı füzyon sonuçları içinde hatalar bulunabilir.

Görüntüler arasında daha iyi eşleşme elde etmek için Distortion Correction Cranial’ı seçebilirsiniz.

Distortion Correction Cranial, tanımlanmış referans görüntü setiyle daha iyi eşleştirmek üzere deforme edilerek düzeltilen bir görüntü seti oluşturur. Amaç, bundan sonra düzeltilmiş görüntü setini ve görüntü setinde mevcut olan potansiyel içeriği incelemek ve yeterliyse sonucu onaylamaktır.

Uyarı

Öneriler

Distortion Correction Cranial görüntü verileri en iyi sonuçların elde edilmesini garantilemek için aşağıdaki önerilere uymalıdır:

 • Görüntü çiftleri hastanın bir kesişme hacmini kapsamalıdır

 • Minimum 10 kesit

 • 4 mm’den düşük bir kesit aralığı (4 mm’den düşük bir kesit kalınlığı ve aralıksız çekim önerilir)

 • Tam DICOM bilgileri (yani, eksiksiz DICOM başlığı, örn. çekim parametrelerini gösterir)

 • İyi bir ham görüntü kalitesi (örn. yüksek çözünürlük, yüksek kontrast, minimum artifakt)

Desteklenen Görüntü Modaliteleri

Aşağıdaki gibi eşleştirildiklerinde Distortion Correction Cranial için aşağıdaki görüntü modaliteleri desteklenir:

 • BT-MR

 • MR-MR

 • MR-DTI

Desteklenmeyen Görüntü ModaliteleriAşağıdaki özel modaliteler ve dizi tipleri doğrudan hesaplama için desteklenmez:

 • Önceden deforme olmuş görüntü setleri

 • RGB görüntüleri

 • FA ve ADC haritaları

 • Faz ve hız haritaları

 • Perfüzyon haritaları

 • Spektroskopi görüntüleri

 • Gradyen kalibrasyon taramaları

 • FLAWS taramaları (sıvı ve beyaz madde baskılaması)

 • Eksiltme görüntüleri ve projeksiyonları (Minimum/Maksimum Yoğunluk Projeksiyonları)

 • Burned-in nesneleri içeren görüntü setleri

Desteklenen İçerik

Aşağıdaki içerik desteklenir ve bir görüntü setinin deformasyonuna dayalı olarak düzeltilir:

 • Voksel nesneleri

 • Etiketli noktalar

 • Yörüngeler

 • Lif demetleri (örn., DTI lif yolları)

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03