Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Eğitim ve Dokümantasyon

Brainlab Eğitimi

Sistemi kullanmadan önce, güvenli ve uygun kullanımı sağlamak için tüm kullanıcılar Brainlab yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen zorunlu bir eğitim programına katılmalıdır.

Denetimli Destek

Sistemi, bilgisayar destekli navigasyonun kritik kabul edildiği cerrahi prosedürler için kullanmadan önce, bir Brainlab temsilcisi ile birlikte yeterli sayıda tam prosedür gerçekleştirin.

Sorumluluk

Uyarı

Yalnızca eğitimli tıbbi personel sistem bileşenlerini ve aksesuar aletlerini çalıştırabilir.

Uzatılmış Ameliyathane Süresi

Brainlab Navigasyon Sistemleri, hassas teknik ekipmanlardır. Ameliyathane kurulumu, hasta konumlandırması, hesaplama süreleri ve karmaşıklığına bağlı olarak navigasyonun kullanıldığı ameliyat süresi değişebilir. İlgili hasta ve tedavi için potansiyel olarak uzatmanın kabul edilebilir olup olmadığına kullanıcı karar verir.

Kullanım Kılavuzlarını Okuma

Bu kılavuz özenle kullanılması gereken karmaşık tıbbi yazılımları veya tıbbi cihazları açıklamaktadır.

Bu nedenle tüm sistem, alet veya yazılım kullanıcılarının şunları yapması önemlidir:

  • Ekipmanı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun.
  • Her an bu kılavuza erişme imkanınız olsun.

Mevcut Kullanım Kılavuzları

Kullanım Kılavuzuİçindekiler

Yazılım Kullanım Kılavuzları

  • Tedavi planlaması ve görüntü kılavuzlu navigasyona genel bakış
  • Ameliyathane sistem kurulumu açıklaması
  • Ayrıntılı yazılım talimatları

Donanım Kullanım Kılavuzları

Tipik olarak büyük ve karmaşık araçlar olarak tanımlanan, radyoterapi ve cerrahi donanımları hakkında ayrıntılı bilgi

Alet Kullanım Kılavuzları

Alet kullanımı hakkında ayrıntılı talimatlar

Temizleme, Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kılavuzu

Aletleri temizleme, dezenfekte etme ve sterilize etme hakkında ayrıntılar

Sistem Kullanım Kılavuzu

Sistem kurulumu hakkında ayrıntılı bilgi

Teknik Kullanım Kılavuzu

Sistem hakkında spesifikasyonlar ve uyumlulukları da içeren ayrıntılı teknik bilgi

Sistem ve Teknik Kullanım KılavuzuSistem Kullanım Kılavuzu ile Teknik Kullanım Kılavuzunun içeriğini birleştirir.
Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03