Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Curvature Correction Spine ile Cluster Deformation

Genel Bilgiler

Cluster Deformation size bir görüntü seti için hesaplanan düzeltmeyi, bu setle katı biçimde birleştirilmiş olan başka görüntü setlerinin bulunduğu bir ağa aktarma seçeneği verir.

Curvature Correction Spine kullanılarak Cluster Deformation ÖrneğiSeçenekler

Sol görüntü seti için düzeltmeyi hesaplayın ve düzeltmeyi yukarıdaki gruptaki bütün görüntü setlerine aktarın.

Sadece sol görüntü setini düzeltin ve sağdaki görüntü setlerinin füzyonları iptal edin.

Uyarı
Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03