Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Image Fusion’ı Sonlandırma ve Kapatma

Review PendingTüm füzyon sonuçları, yazılımı kapatabilmeniz veya bunları başka uygulamalarda kullanabilmeniz için onaylanmalı veya incelenmelidir. Bir sonucu kabul etmeden veya reddetmeden devam etmeye çalışırsanız Review Pending (İnceleme/Onay Bekleniyor) iletişim kutusu açılır.

Seçenekler


Geri dönün ve bekleyen sonuçları onaylayın.Füzyon onayı olmadan devam edin.

Füzyon Onayları

Deformasyon SonuçlarıFüzyon onayından sonra düzeltilmiş bir görüntü seti kaydedilir ve orijinali SELECTED DATA’dan çıkarılır. Gerekirse orijinal hasta belleğinden yine de seçilebilir.

DTI Veri Kullanımı

  • Sol taraftaki veri seçiminden her zaman bir DTI çalışması seçin. B0, FA veya ADC’yi ayrı olarak seçmeyin.

  • Geçerli bir DTI çalışması Image Fusion içinde “DTI Bundle” olarak adlandırılan bir paket olarak ele alınır.

  • Bütün DTI paketleri eşdeğer olarak ele alınırlar. Örneğin bir paket düzeltilirse dört yeni görüntü seti oluşturulur (B0, FA, renkli FA, ADC).

Kapatırken Veri Kaydetme

Dikkat
Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03