Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Curvature Correction Spine

Genel Bilgiler

Farklı görüntü çekimleri sırasında hastanın pozisyonu değişebilir. Sonuç olarak, otomatik füzyon, manuel ayarlama veya bir ROI füzyonunun uygulanmasından sonra katı füzyon sonuçları içinde hatalar bulunabilir. Görüntüler arasında daha iyi eşleşme elde etmek için Curvature Correction Spine’ı seçebilirsiniz.

Curvature Correction Spine orijinal görüntü setiyle daha iyi eşleşen deforme olmuş bir görüntü seti oluşturur.

Amaç, bundan sonra düzeltilmiş görüntü setini ve görüntü setinde mevcut olan potansiyel içeriği incelemek ve yeterliyse sonucu onaylamaktır.

Uyarı

Öneriler

Curvature Correction Spine görüntü verileri en iyi sonuçların elde edilmesini garantilemek için aşağıdaki gereklilikleri karşılamalıdır:

 • Minimum 10 kesit

 • 3 mm’den düşük bir kesit aralığı (3 mm’den düşük bir kesit kalınlığı ve aralıksız çekim önerilir)

 • Tam DICOM bilgileri (yani, eksiksiz DICOM başlığı, örn. çekim parametrelerini gösterir)

 • MR verilerinin düzeltilmesi gerekiyorsa T1-ağırlıklı 3D veya 2D aksiyal set olarak çekilmelidir (T2 ağırlıklı veya yağ baskılayan bir çekim de kullanılabilir).

 • İyi bir ham görüntü kalitesi (örn. yüksek çözünürlük, yüksek kontrast, minimum artifakt)

Desteklenen İçerik

Aşağıdaki içerik desteklenir ve bir görüntü setiyle birlikte düzeltilir:

 • Voksel nesneleri

 • Etiketli noktalar

 • Yörüngeler

 • Lif demetleri (yani DTI lif yolları)

Görüntü ModaliteleriBirkaç alt modalitesi bulunan BT ve MR gibi görüntü modaliteleri deformasyon için desteklenir.

Aşağıdaki özel modaliteler ve dizi tipleri desteklenmez:

 • Önceden deforme olmuş görüntü setleri

 • RGB görüntüleri

 • FA ve ADC haritaları

 • Faz ve hız haritaları

 • Perfüzyon haritaları

 • Spektroskopi görüntüleri

 • Gradyen kalibrasyon taramaları

 • FLAWS taramaları (sıvı ve beyaz madde baskılaması)

 • Eksiltme görüntüleri ve projeksiyonları (Minimum/Maksimum Yoğunluk Projeksiyonları)

 • Burned-in nesneleri içeren görüntü setleri

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03