Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Navigasyon İşlevleri

Temel Navigasyon İşlevleri

Araç çubuğunda aşağıdaki temel navigasyon işlevleri mevcuttur.

Seçenekler


Content Manager ana ekranını görüntüler.Önceki adıma döner.

Mevcut füzyon sonuçlarını kaydetmeniz veya atmanız istenir.Füzyon durumunu doğrular ve sonraki adıma devam eder.

Mevcut sonuçlar daha fazla işleme için kaydedilir.Füzyon çiftlerinin listesini ve veri seçimi sayfasını görüntüler.Veri seçimi sürecinde, veriler eklenebilir veya silinebilir.Verilere bağlı mevcut ikazları görüntüler.

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03