Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Image Fusion’ı Başlatma

Başlamadan Önce

Hastayı ve istenen verileri seçmek için Patient Selection’ı kullanın. Daha fazla bilgi için Patient Data Manager Yazılım Kullanım Kılavuzu’na başvurun.

Görüntü Değiştirme

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03