Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Giriş

Genel Bilgiler

Image Fusion en az iki görüntü setini eşleştirmenizi sağlar. Aynı veya farklı modaliteleri birleştirebilirsiniz (örn. BT, MR, PET, SPECT). Image Fusion’ı farklı iş akışlarına uygulayabilirsiniz (örn. Cranial veya Spine yazılımı kullanırken).

İki görüntü seti birleştirildiğinde bunlar eşzamanlı olarak görüntülenebilirler. Bir görüntü setinde tanımlanan ve planlanan tüm içerik (örn. nesneler ve yörüngeler) herhangi başka bir birleştirilmiş görüntü setinde görülebilir olur.

Image Fusion önceden tanımlı eşleştirme kurallarına dayalı bir füzyon ağı önerir. Daha fazla bilgi için Brainlab’e başvurun.

Image Fusion seçilen görüntü setlerini birleştirmek için bir algoritma kullanır. Algoritma, en iyi füzyon sonuçları için ortak anatomik yapıları olan iki görüntü setini eşleştirir. İki görüntü seti aynı ortak anatomi alanını paylaşmalıdır.

Otomatik görüntü füzyonu, birkaç istisna hariç (örn. ultrason görüntü setleri) çoğu görüntü modalite kombinasyonları için uygundur. Desteklenmeyen modaliteler durumunda orijinal tarayıcı konumu (örn. referans sistemi) varsayılan olarak mevcuttur. Manuel ayarlamalar yapmak mümkündür.

Katı Füzyon ve Elastik Deformasyon

Katı füzyon tutarsızlıklarına, görüntü setlerinden biri içindeki bir bozulma veya birkaç görüntü setindeki farklı hasta konumları yol açabilir. Bozulmayı kraniyal iş akışları içinde Distortion Correction Cranial kullanarak düzeltebilir ve farklı hasta konumlarını omurga iş akışları için Curvature Correction Spine kullanarak düzeltebilirsiniz. Ameliyat öncesi planlama verilerini kraniyal ameliyatlarda kullanmak için Virtual iMRI Cranial kullanabilirsiniz. Bu özelliklerden biri uygulanarak, deforme olabilen eşleştirme algoritması (elastik deformasyon) kullanılarak yeni bir görüntü seti oluşturulur.

Tanımı itibariyle elastik deformasyon, bütün hacim boyunca tekdüze değildir. Bu da potansiyel olarak inceleme konusu alanınızda doğru deformasyon anlamına gelirken, beyin veya omurganın bir başka bölümündeyse doğru olmayan bir deformasyon anlamına gelebilir.

Görüntü hacminin tamamını dikkate alarak oluşturulan yeni görüntü setini dikkatlice doğrulamalısınız. Uygulamada mevcut doğrulama araçları aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır.

Deformasyon Kullanılabilirliği

Deformasyon isteğe bağlıdır ve lisanslama ve sistem yapılandırmasına bağlıdır. Daha fazla bilgi için Brainlab desteğine başvurun.

Görüntü Setlerini İnceleme

Füzyon için seçilen görüntü setlerini her zaman inceleyin. Görüntü kalitesi ve çözünürlük ne kadar iyiyse füzyon sonucu da o kadar iyidir.

Mak. No. 60917-73TR

Date of publication: 2020-09-03