Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Hur du startar Image Fusion för spinala förfaranden

Steg

1.

Välj ditt arbetsflöde (t.ex. Spine > Planning).

2.

Välj Image Fusion i arbetsflödet på huvudskärmen i Content Manager.

Art. nr 60917-73SV

Date of publication: 2019-05-15