Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Príklad párovania syntézy

Príklad párovania syntézyČ.

Komponenty

Vyberte obrazový pár (zvýraznený oranžovou).

Stav schválenia (napr. FUSED zvýraznený symbolom fajky).

Všetok nesyntetizovaný obsah je vyznačený bodkovanou líniou.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18