Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať Image Fusion pre spinálne procedúryKrok

1.

Na kontrolu vyberajte a prepínajte medzi pármi syntézy .

2.

Vyberte ROI (oblasť záujmu).

3.

Nastavte rám pomocou ovládacích prvkov na zmenu veľkosti, posunutie a otočenie tak, aby ohraničoval oblasť, ktorú chcete použiť ako referenciu syntézy.

4.

Zvoľte medzi orientáciami axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia .

5.

Funkcia Adjust je predvolene aktivovaná. Pred výpočtom manuálne zarovnajte obrazy pomocou nástrojov na posúvanie a otáčanie.

6.

Vyberte Fusion na zlúčenie súborov snímok.

7.

Funkcia Spy Glass je predvolene aktívna.

Syntézu skontrolujte pomocou funkcie Blending/Spy Glass.

8.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

9.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho.

Po prijatí výsledku syntézy sa zobrazí jeho stav.

10.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18