Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Blending pre rigidné syntézy

Všeobecné informácie

Blending rozlišuje medzi množinami obrazov zobrazením jednej v modrej a druhej v jantárovej farbe, pričom zvýrazní kritické oblasti záujmu.

Modrá a jantárová sú doplnkové farby. Ak dve množiny obrazov zobrazujú tie isté informácie, prekrytie sa zobrazí ako obraz v odtieňoch sivej. Kde sa odlišujú, je výsledok modrý alebo jantárový.

Príklad funkcie Blending

Na obrazoch, ktoré sú zobrazené úplne vľavo a vpravo, je zobrazený obraz v odtieňoch sivej a miešanie je vytvorené v strede súčasným vážením intenzity buď jedného alebo oboch obrazov podľa polohy jazdca.Č.

Komponent

Obraz MR (zobrazený ako obraz v odtieňoch sivej)

Obraz MR (zobrazený modrou farbou)

Zmiešaný zložený obraz

Obraz CT (zobrazený jantárovou farbou)

Obraz CT (zobrazený ako obraz v odtieňoch sivej)

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18