Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Príklad Distortion Correction CranialPo dokončení algoritmu Distortion Correction Cranial sa výsledný súbor snímok označí FUSED a nový súbor snímok sa označí ako [Corrected] . S údajmi DTI sa vždy zaobchádza ako so zväzkom.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18