Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Image Fusion pre spinálne procedúry

Všeobecné informácie

Pri spustení pracovného toku týkajúceho sa chrbtice si môžete vybrať medzi:

  • Image Fusion

  • Curvature Correction Spine

Obrazy sa zlúčia na základe anatomických štruktúr spoločných obom súborom snímok.

Cieľom je skontrolovať kvalitu výsledkov syntézy a ak sú uspokojivé, schváliť syntézu. Syntézu uložíte výberom položky Done.

Varovanie

Usporiadanie obrazovky chrbticeČ.Vysvetlenie

Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie ako ukážka aktuálneho výsledku.

Volič axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia.

Oblasť záujmu (ROI) je zobrazená ako bodkovaná čiara v hlavnom zobrazení a ACS rekonštrukciách .

Aktuálny zlúčený pár je zobrazený ako prekrytie, ktorého ukážku je možné zobraziť aj v ACS rekonštrukciách .

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18