Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Spy Glass s elastickou deformáciou

Všeobecné informácie

Spy Glass používajte na vizuálne overenie presnosti deformácie jeho posunutím do oblasti záujmu na obrazovom reze.

Umožňuje vám to zobraziť štruktúry v dvoch súboroch snímok súčasne (napr. tvar alebo veľkosť nádoru).

Farebne kódovaná mriežka deformácie a teplotná mapa

Keď vyberiete Spy Glass v rámci Distortion Correction Cranial alebo Curvature Correction Spine, predvolene sa zobrazí farebne kódovaná mriežka deformácie. Čiary mriežky indikujú smer korekcie, zatiaľ čo farebné bunky označujú oblasti úpravy obrazu. Farebné kódovanie je určené stupňom nerigidnej transformácie konkrétneho voxelu. V rámci funkcie Virtual iMRI Cranial sa zobrazí teplotná mapa zobrazujúca oblasti deformácie bez línií mriežky.

Príklady Curvature Correction Spine a Distortion Correction CranialAko je zobrazené v príklade vyššie, skreslenia obrazov DTI (sekvencie EPI) sa skorigujú v smere A-P v najokrajovejších častiach mozgu (obraz vľavo). Curvature Correction Spine vedie k deformácii (stlačeniu alebo rozšíreniu) medzistavcových platničiek (obraz vpravo).

Červené oblasti indikujú oblasti úpravy obrazu z pôvodných zdrojových údajov. Nepodfarbené oblasti nie sú deformované, ale mohli sa posunúť, ako indikujú čiary mriežky.

Príklad Virtual iMRI CranialDeformácie súboru snímok vo Virtual iMRI Cranial sa obvykle vyskytujú v oblasti resekcie. Červené oblasti indikujú lokálne oblasti úpravy obrazu z pôvodných zdrojových údajov.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18