Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako sa definuje zarovnanie

Referenčný pár syntézy môžete zmeniť s použitím funkcie Align. Umožňuje vám to určiť najlepšiu orientáciu na zobrazenie.Ak chcete zmeniť orientáciu obrazu alebo definovať zarovnanie vybratej množiny obrazov, vykonajte nasledovné:

Krok

1.

Z ponuky vyberte Align .

2.

Zvoľte množinu obrazov určenú na definovanie zarovnania.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18