Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Výber súborov snímok na korekciu

Výber súborov snímok na korekciuAk funkcia Distortion Correction Cranial nedokáže automaticky určiť, ktorý súbor snímok je potrebné skorigovať, môžete tento súbor snímok vybrať manuálne. V tomto prípade spoločnosť Brainlab odporúča výber súboru snímok, na ktorých sa prejavuje väčšie skreslenie.

TlačidloVysvetlenie


Spustite algoritmus Distortion Correction Cranial.Zatvorte dialógové okno a vráťte sa k pôvodným zdrojovým údajom.

Varovanie
Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18