Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Image Fusion pre kraniálne procedúry

Všeobecné informácie

Pri spustení kraniálneho pracovného toku si môžete vybrať medzi:

  • Image Fusion

  • Distortion Correction Cranial

  • Virtual iMRI Cranial

Obrazy sa zlúčia na základe spoločných anatomických štruktúr viditeľných na oboch súboroch snímok.

Cieľom je skontrolovať kvalitu výsledkov syntézy a ak sú uspokojivé, schváliť syntézu. Syntézu uložíte výberom položky Done.

Varovanie

Usporiadanie kraniálnej obrazovkyČ.Vysvetlenie

Axiálne, koronárne a sagitálne rekonštrukcie ako ukážka aktuálneho výsledku.

Volič axiálneho, koronárneho a sagitálneho zobrazenia.

Oblasť záujmu (ROI), použitá na rigidnú syntézu, je zobrazená ako bodkovaná čiara v hlavnom zobrazení a ACS rekonštrukciách .

Aktuálny zlúčený pár je zobrazený ako prekrytie, ktorého ukážku je možné zobraziť aj v ACS rekonštrukciách .

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18