Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať Spy Glass pre rigidné syntézyKrok

1.

Vyberte Spy Glass na paneli s nástrojmi.

2.

Spy Glass premietne druhý súbor snímok v ráme nad prvý súbor snímok.

Umiestnite okno kdekoľvek na podkladový obraz.

3.

Zmeňte veľkosť alebo ho premiestnite do požadovanej oblasti a upravte jeho tvar potiahnutím rohov okna.

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.

6.

Skontrolujte výsledok syntézy a ak je uspokojivý, prijmite ho .

7.

Po dokončení zvoľte Done.

Výsledok syntézy sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18