Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Upravenie ROI (Oblasť záujmu)

Všeobecné informácie

Funkcie upravenia používajte na upravenie oblasti syntézy tak, aby zahŕňala všetky štruktúry relevantné pre liečbu.

Vykonávanie syntézy obrazov na manuálne definovanej ROI (oblasti záujmu) obmedzuje algoritmus syntézy na oblasť ROI. Umožňuje to vyššiu presnosť syntézy v obmedzenej priestorovej oblasti.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18