Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Ako používať Spy Glass s elastickou deformáciouKrok

1.

Vyberte Spy Glass na paneli s nástrojmi.

2.

Spy Glass premietne druhý súbor snímok v ráme nad prvý súbor snímok.

Okno sa môže umiestniť kdekoľvek na podkladový obraz.

3.

Zmeňte veľkosť alebo ho premiestnite do požadovanej oblasti a upravte tvar potiahnutím rohov okna.

4.

Posúvajte sa po obrazových rezoch pomocou tlačidiel so šípkami .

5.

Použite funkciu Zoom na svoju oblasť záujmu.

6.

Analyzujte oblasť deformácie prepínaním a porovnávaním súboru snímok Original so skorigovaným súborom snímok.

7.

Skontrolujte výsledok a ak je uspokojivý, prijmite ho .

8.

Po dokončení zvoľte Done.

Skorigovaný súbor snímok sa uloží na ďalšie spracovanie.

Výrobok č. 60917-73SK

Date of publication: 2019-04-18