Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Wstęp

Informacje ogólne

Image Fusion umożliwia rejestrowanie co najmniej dwóch zestawów obrazów naraz. Można łączyć za pomocą fuzji te same lub różne techniki obrazowania (np. TK, MR, PET, SPECT). Aplikacja Image Fusion może być stosowana w różnych schematach postępowania (np. podczas stosowania oprogramowania Cranial lub Spine).

Gdy dwa zestawy obrazów zostaną połączone za pomocą fuzji, można je oglądać jednocześnie. Cała zaplanowana zawartość (np. obiekty i trajektorie) zdefiniowana w jednym zestawie obrazów jest widoczna w każdym innym zestawie obrazów połączonym za pomocą fuzji.

Image Fusion oferuje sieć fuzji opartych na wstępnie zdefiniowanych regułach parowania. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z firmą Brainlab.

Image Fusion stosuje algorytm pozwalający połączyć za pomocą fuzji wybrane zestawy obrazów. Algorytm ten dopasowuje do siebie dwa zestawy obrazów ze wspólnymi strukturami anatomicznymi, aby uzyskać optymalny wynik fuzji. Dwa zestawy obrazów muszą obejmować ten sam, wspólny obszar anatomiczny.

Automatyczna fuzja obrazów jest odpowiednia w przypadku większości kombinacji technik obrazowania, z pewnymi wyjątkami (takimi jak zestawy obrazów USG). W przypadku nieobsługiwanych technik obrazowania domyślnie dostępna jest oryginalna pozycja skanera (ramka referencji). Możliwe są ręczne dostosowania.

Fuzja sztywna i deformacja elastyczna

Niedokładności fuzji sztywnej mogą być skutkiem zniekształcenia w jednym z zestawów obrazów lub różnych pozycji pacjenta w kilku zestawach obrazów. Zniekształcenie można skorygować za pomocą funkcji Distortion Correction Cranial w schematach postępowania przy zabiegach w obrębie czaszki, a różne pozycje pacjenta można skorygować za pomocą funkcji Curvature Correction Spine w przypadku schematów postępowania przy zabiegach w obrębie kręgosłupa. Do przesłania danych z planowania przedoperacyjnego do śródoperacyjnych sytuacji pacjenta w scenariuszach czaszkowych można użyć Virtual iMRI Cranial. Dzięki jednej z tych funkcji nowy zestaw obrazów jest generowany za pomocą deformowalnego algorytmu rejestracji (deformacji elastycznej).

Deformacja elastyczna z definicji nie jest jednorodna w całej objętości. Może to oznaczać dokładną deformację w obszarze zainteresowania, ale niedokładną deformację w innej części mózgu lub kręgosłupa.

Należy uważnie zweryfikować nowy, wygenerowany zestaw obrazów na podstawie całej objętości obrazu. Narzędzia do weryfikacji dostępne w aplikacji opisano w kolejnych częściach.

Dostępność deformacji

Deformacja jest opcjonalna. Zależy od rodzaju licencji i konfiguracji systemu. Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt z działem technicznym formy Brainlab.

Sprawdzanie zestawów obrazów

Należy zawsze sprawdzić zestawy obrazów wybrane do fuzji. Im lepsza jakość i rozdzielczość obrazów, tym lepszy będzie wynik fuzji.

Nr art.: 60917-73PL

Date of publication: 2019-03-28