Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Spy Glass

Opće informacije

Alatom Spy Glass možete vizualno provjeriti točnost spajanja slike za cjelokupni skup slika tako da ga pomaknete na područje interesa na odsječku slike.

Ovime se istodobno prikazuju strukture u dva skupa slika (npr. oblik ili veličina tumora).

Br. proiz. 60917-73HR

Date of publication: 2019-08-01