Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruges Distortion Correction CranialTrin

1.

Vælg fusionsparret til gennemgang eller beregning.

2.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå data ved hjælp af Blending/Spy Glass, og brug Adjust, hvis nødvendigt.

3.

Vælg Calculate for at starte fusionen.

Afhængigt af billedinputtet kan du blive bedt om at:

  • Vælge det billedsæt, som skal korrigeres

  • Overføre den beregnede korrektion for et billedsæt til et netværk af yderligere billedsæt

4.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

5.

Rul gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

6.

Gennemgå og verificér forvrængningskorrektionen ved at skifte mellem Blending/Spy Glass.

Skift til Original for at sammenligne simulationen med det originale billede.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Advarsel
Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28