Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruges Curvature Correction SpineTrin

1.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang eller beregning.

2.

Som standard er Adjust aktiveret.

Tilpas billederne manuelt med værktøjerne flyt , og rotér inden beregningen udføres.

3.

Vælg Calculate for at starte fusionen.

Afhængigt af billedinputtet kan du blive bedt om at:

  • Vælge det billedsæt, som skal korrigeres

  • Overføre den beregnede korrektion for et billedsæt til et netværk af yderligere billedsæt

4.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

5.

Rul gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

6.

Gennemgå og verificér korrektionen ved at skifte mellem Blending/Spy Glass.

Skift til Original for at sammenligne kurvekorrektionen med det originale billede.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

Når fusionsresultatet er godkendt, vises dets status.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Advarsel

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28