Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Brug af systemet

Tilsigtet anvendelse for Image Fusion

Brainlab Elements Image Fusion er en applikation til co-registrering af billeddata i forbindelse med medicinske procedurer ved hjælp af stive og deformerbare registreringsmetoder. Elementet er beregnet til justering af anatomiske strukturer mellem datasæt.

Indikationer for anvendelse

Brainlab Elements Image Fusion kan bruges i kliniske arbejdsgange, hvor det kan være fordelagtigt at benytte co-registrering af billeddata. Dette gælder for eksempel for navigationssystemer eller terminaler med medicinske data til billedbehandling eller billedstyret kirurgi i almindelighed samt software til planlægning af behandling med radiokirurgi eller strålebehandling. Selve enheden har ingen specifikke kliniske indikationer.

Anvendelsessted

Image Fusion Element er beregnet til at blive anvendt på:

  • Hospitalskontorer eller ethvert andet sted med adgang til en computer.

  • Operationsstuer eller andre lokaler, som er egnede til kirurgiske indgreb.

Brugerprofiler

Image Fusion er beregnet til at blive anvendt af læger og deres assistenter inden for områderne neurokirurgi, traumatologi og planlægning af strålebehandling.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28