Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan brugertilpasses fusionsparringDu kan ændre parringen af billedsæt ved hjælp af Edit.

Trin

1.

Vælg Data, og åbn rullemenuen Fusion Tree .

2.

Vælg Edit .

3.

Vælg et billedsæt , og træk det til et andet billedsæt, som det ønskes fusioneret med.

Det nye par fremhæves med blåt.

4.

Luk menuen Data, og gå tilbage til hovedskærmen.

5.

Vælg Calculate/Fusion for at fusionere billedsættene.

6.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

Når fusionsresultatet er godkendt, vises dets status.

7.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

For yderligere tekniske oplysninger om standardfusionspar bedes du kontakte Brainlab-support.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28