Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan tilpasses ved automatiske fusionerTrin

1.

Vælg Adjust i værktøjslinjen.

2.

Flyt billedet ved at trække bevægelseskontrollen , indtil det gule billede er korrekt placeret.

3.

Rotér billedet ved at vælge og rotere cirklen med den stiplede linje , indtil det gule billede er placeret korrekt.

4.

Rul gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Brug Ctrl og musehjulet til at zoome ind eller ud.

6.

  • Vælg Fusion for at køre en automatisk fusion, eller

  • Vælg Calculate i korrektionstilstand for at oprette et korrigeret billedsæt efter justering af det aktuelle fusionspar.

7.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende .

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Resultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28