Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruges Image Fusion i kranielle procedurerTrin

1.

Stiv fusion starter automatisk.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang.

2.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

3.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Rul gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

Når fusionsresultatet er godkendt, vises dets status.

6.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28