Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Cluster Deformation med Curvature Correction Spine

Generelle oplysninger

Cluster Deformation giver mulighed for at overføre korrektionen, som er beregnet for et billedsæt, til et netværk af yderligere billedsæt, som er stift fusioneret med dette sæt.

Eksempel på Cluster Deformation med brug af Curvature Correction SpineValgmuligheder

Beregn korrektion for venstre billedsæt og overfør korrektion til alle billedsæt i den ovennævnte gruppe.

Korrigér kun venstre billedsæt, og bryd eksisterende fusioner med billedsæt til højre.

Advarsel
Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28