Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Spy Glass med elastisk deformation

Generelle oplysninger

Brug Spy Glass til at verificere deformationens nøjagtighed visuelt ved at flytte det til interesseområdet på billedskiven.

Dette giver mulighed for at vise strukturer i to billedsæt på samme tid (f.eks. form eller størrelse på en tumor).

Farvekodet deformationsgitter og varmekort

Når Spy Glass er valgt inde i Distortion Correction Cranial eller Curvature Correction Spine, vises som standard et farvekodet deformationsgitter. Gitterlinjerne angiver korrektionsretningen, mens farvede celler markerer områderne, hvor billederne er blevet ændret. Farvekodningen er defineret ved graden af ikke-stiv transformation af en bestemt voxel. Et varmekort, der viser områder med deformation uden gitterlinjer, vises i Virtual iMRI Cranial.

Eksempler på Curvature Correction Spine og Distortion Correction CranialSom vist i ovenstående eksempel, korrigeres forvrængninger af DTI-billeder (EPI-sekvenser) langs A-P-retningen i de yderste dele af hjernen (venstre billede). Curvature Correction Spine resulterer i deformation (kompression eller udvidelse) af de intervertebrale skiver (højre billede).

De røde områder angiver områderne, hvor billederne er blevet ændret i forhold til de originale kildedata. Skyggefri områder deformeres ikke, men kan skiftes som angivet af gitterlinjerne.

Eksempel på Virtual iMRI CranialBilledsætdeformationer i Virtual iMRI Cranial forekommer typisk i resektionens område. Røde områder angiver områder med lokale billedændringer i forhold til de originale kildedata.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28