Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Contrast Clearance Analysis

Generelle oplysninger

Contrast Clearance Analysis* viser kontrastmidlets akkumulering og dets clearancehastighed. Metoden fungerer ved at optage to MRI-serier – en fem minutter efter og en anden ca. 75 minutter efter injektion af en standarddosis kontrastmiddel – og trække den første serie fra den anden, hvormed resultatet er et farvekodet kort med høj opløsning. Brug Image Fusion til at fusionere og sammenligne de to MRI-billedsæt.

* Udviklet af Sheba Medicinsk Center med teknologi fra Brainlab.

EksempelFarveForklaring
Rød

Akkumulering af kontrastmiddel (langsom clearance)

Blå

Clearance af kontrastmiddel (hurtig clearance)

Krav

Beregningen af Contrast Clearance Analysis kræver to 3D MRI-datasæt. For disse:

  • Begge sekvenser skal optages ved hjælp af den samme scanningsprotokol

  • Den første sekvens skal optages ca. fem minutter efter injektion af kontrastmidlet (f.eks. Gd/gadolinium)

  • Den anden sekvens skal optages 60-105 minutter efter injektion af kontrastmidlet

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28