Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

 • Brainlab® er et varemærke tilhørende Brainlab AG.

 • Curve™ er et varemærke tilhørende Brainlab AG.

 • iHelp® er et varemærke tilhørende Brainlab AG.

 • Kick® er et varemærke tilhørende Brainlab AG.

Varemærker, som ikke er Brainlab

 • Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande.

DICOM-overensstemmelse

DICOM-overensstemmelseserklæringerne findes på Brainlabs hjemmeside på: www.brainlab.com/dicom.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For yderligere oplysninger, se: www.brainlab.com/patent.

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejder. Den fulde meddelelse om licens og ophavsret kan findes på linkene nedenfor:

Yderligere anerkendelser

Stepanov and McJones, licens til ”Elements of Programming”

Ophavsret © 2009 Alexander Stepanov and Paul McJones

Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Forfatterne giver ingen garanti for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

Algoritmer fra Elements of Programming af Alexander Stepanov and Paul McJones Addison-Wesley Professional, 2009

Licens til SGI C++ Standard biblioteksskabelon:

 • Ophavsret © 1994 Hewlett-Packard Company

  Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Hewlett-Packard Company giver ingen garanti for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

 • Ophavsret © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.

  Tilladelse til at bruge, kopiere, modificere, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål ydes hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående oplysning om ophavsret fremgår af alle kopier, og at både denne ophavsretlige meddelelse og tilladelsesmeddelelsen fremgår af dokumentationen. Silicon Graphics giver ingen garanti for egnetheden af denne software til ethvert formål. Den leveres ”som den er” uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

CE-mærkeCE-mærkningen betyder, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i Rådets direktiv 93/42/EØF (”MDD”).

Brainlab Elements Image Fusion er et produkt i klasse IIb i henhold til bestemmelserne fastsat i MDD.

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til udelukkende at måtte sælges af eller efter ordre fra en læge.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28