Brainlab Elements Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruges Spy Glass på elastiske deformationerTrin

1.

Vælg Spy Glass i værktøjslinjen.

2.

Spy Glass lægger det andet billedsæt i en ramme hen over det primære billedsæt.

Vinduet kan placeres hvor som helst over det underliggende billede.

3.

Tilpas eller flyt til det ønskede område, og tilpas dets form ved at trække i vinduets hjørner.

4.

Bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Zoom til dit interesseområde.

6.

Analysér deformationsområdet ved at skifte og sammenligne billedsættet Original med det korrigerede billedsæt.

7.

Gennemgå og godkend resultatet, hvis det er tilfredsstillende .

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-73DA

Date of publication: 2019-02-28