Image Fusion

Table of Contents

Sådan benyttes Image Fusion i spinale procedurerTrin

1.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang.

2.

Vælg ROI (interesseområde).

3.

Tilpas størrelsen eller placeringen til det ønskede område, og form det ved at trække i vinduets hjørner.

4.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

5.

Som standard er Adjust aktiveret. Tilpas billederne manuelt med værktøjerne flyt og rotér, inden beregningen udføres.

6.

Vælg Fusion for at fusionere billedsættene.

7.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

8.

Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

9.Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

10.Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

11.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultat bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16