Image Fusion

Table of Contents

Sådan anvendes Spine Curvature CorrectionTrin

1.

Vælg og skift mellem fusionspar til gennemgang eller beregning.

2.

Som standard er Adjust aktiveret.

Tilpas billederne manuelt med værktøjerne flyt , og rotér inden beregningen udføres.

3.

Vælg Calculate for at starte fusionen.

Afhængigt af billedinputtet kan du blive bedt om at:

  • Vælge det billedsæt, som skal korrigeres

  • Overføre den beregnede korrektion for et billedsæt til et netværk af yderligere billedsæt

4.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

5.

Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

6.

Gennemgå og verificér korrektionen ved at skifte mellem Blending/Spy Glass.

Skift til Original for at sammenligne kurvekorrektionen med det originale billede.

7.Gennemgå og godkend fusionsresultatet, hvis det er tilfredsstillende.

8.Når du har godkendt fusionsresultatet, vises dets status.

9.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Det korrigerede billedsæt gemmes til videre bearbejdelse.

Advarsel

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16