Image Fusion

Table of Contents

Sådan lukker du Image Fusion

Trin

1.

Afslut den aktuelle opgave ved at vælge Done.

Image Fusion gemmer dine resultater til senere visning i DICOM-systemet.

2.

Vælg Home i funktionsmenuen for at minimere programmet.

3.

Vælg Exit fra startskærmbilledet i Content Manager.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16