Image Fusion

Table of Contents

Sådan bruger du Contrast Clearance AnalysisTrin

1.

Vælg det første og det andet MRI-volumen (dvs. en tidlig og en senere optagelse efter injektion af kontrastmidlet).

2.

Vælg Calculate for at starte beregningen af Contrast Clearance Analysis.

En stiv fusion af begge MR-sekvenser bliver automatisk udført inden beregningen.

3.

Vælg mellem aksiale, koronale og sagittale visningsretninger .

4.

Vælg Scroll, og bladr gennem billedskiverne ved hjælp af pileknapperne .

5.

Gennemgå akkumulering/clearance af kontrastmidlet.

6.

Som standard er Spy Glass aktiveret.

Gennemgå fusionen ved hjælp af Blending/Spy Glass.

7.Gennemgå og godkend fusionsresultatet , hvis det er tilfredsstillende.

8.

Vælg Done, når denne proces er afsluttet.

Fusionsresultaterne bliver gemt til videre bearbejdelse.

Art-nr.: 60917-40DA

Date of publication: 2017-07-16